Tiszavasvári Város Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló, TIVA-SZOLG Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Kft. a vízközmű szolgáltatás szétaprózódását hivatott 2012. július 15-étől országosan hatályba lépett vízi-közmű törvény életbelépése óta nem sokat lehetett hallani a Kft. tevékenységéről. Mint ismert a korábban a víz és szennyvíz szolgáltatást üzemeltető önkormányzati cég több, mint 58 milliós vízdíj hátralékkal fejezte be vízszolgáltatói tevékenységét.

Az önkormányzat még 2013 novemberében döntött úgy, hogy a hatalmas összeg behajtása érdekében a Tiva-Szolg Kft. két főállású munkavállalót alkalmaz a hátralék behajtására. Szabó András a közelmúltban a képviselő testületi ülésen arról számolt be, hogy a kintlévőség 40  millió  forintra apadt. A kintlévőség  további beszedése továbbra is a Kft-n keresztül történhet, vagy a már korábban is tervezett bírósági úton peres eljárás  keretében.

Fotó: Illusztráció

A peres úton történő pénzbehajtásnak a cég jelenlegi működési formájában azonban tetemes per és illetékfizetési kötelezettsége lenne, amely tovább nehezítené a cég amúgy is nehéz pénzügyi helyzetét. Szabó András javaslata szerint azonban ha a Tiva- Szolg közhasznú nonprofit gazdasági társaságként működik tovább a kintlévőségek behajtása során illetékmentesség illeti meg.

Belvízelvezető rendszer üzemeltetése

A képviselő testületi ülésen az is kiderült, hogy a Tiva-Szolg Kft. új megbízatásként a város teljes bel és külterületi belvízelvezető rendszer üzemeltetését megkapja. A cég 2 fő, megbízási szerződéssel foglalkoztatott és korábban már ezen tevékenységet végző munkatársat foglakoztat. Feladatuk a város egész területén a folyamatos felügyelet biztosítása.

Womás csatornamosatás az Ifjúság utcán (c) Fotó: Tiszavasvári Tv

Csapadékmentes időszakban a mély fekvésű területek közelében üzemeltetett belvízátemelő szivattyúk  üzemeltetése,  illetve a terület  vízelvezető  képességének  ellenőrzése. A Tiva-Szolg Kft. időközben elkezdte a legszükségesebb szakaszok megtisztítását, melyek feliszapolódása, vagy esetleges beszakadása negatív hatással lehet a város teljes csatornarendszerének működésére, üzemeltetésére.

Forrás:TVÖ/TVTV

A címlapról ajánljuk