Európai uniós projekt keretében valósult meg Tiszalök Város belvízelvezető árkainak rekonstrukciója. A Területi Operatív Program ehhez 62,8 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott. Tiszalök Város Önkormányzata a Széchenyi 2020 program keretében kiírásra kerülő “Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” TOP-2.13-15-SB1 kódszámú pályázaton 62 821 876 Ft uniós támogatást nyert.

A belvízelvezető árkok rekonstrukciós munkái eredményeként 2988 méter csapadékvíz hálózat felújítása valósult meg, kimondottam a belvízzel veszélyeztetett területrészeken. A régi árkok állaga leromlott, összetöredezett, feliszapolódott, mely tényezők növelték a csapadék lefolyásának idejét, veszélyeztetve a belterületi lakóingatlanokat.

 A rekonstrukció a meglévő árokrendszert érintette, az engedélyezett állapot helyreállítása történt új mederburkolat kiépítésével. Egyes csővezetéki szakaszokon a csővezeték mosatása történt meg.
Ezen kívül megtörtént a belterület védelmét szolgáló vízelvezető hálózat fejlesztése, csapadékvíz elvezető hálózat kiépítése mederkialakítással valamint helyreállítással, a műtárgyak átépítésével és helyreállításával együtt.

A fejlesztés eredményeként csökkent a csapadék lefolyásának ideje, valamint a belterületi ingatlanok veszélyeztetettsége.

Forrás: Tiszalök.hu/Publicitas Consulting Kft

A címlapról ajánljuk