Ezekben a percekben is ülésezik a képviselő testület Tiszavasváriban. Csütörtökön délelőtt ismét ülésezik Tiszavasvári képviselő-testülete. A várhatóan maratoni hosszúságura nyúló ülésen a 23 napirendi pont közül többek közt a következő előterjesztések kerülnek a testület elé:

- Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
- köztisztviselők javadalmazási helyzetéről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.
- az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és díjakról
- a Városi Kincstár intézményvezető betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról.
- Települési Értéktár Bizottság 2018. II. félévi munkájáról
- külterületi belvízelvezető csatornák üzemeltetési és fenntartási feladatainak átadásáról.  
- az iskolák felvételi körzethatárainak tervezetéről.
- Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének meghatározásáról
- Egyesített Óvodai Intézmény heti és éves nyitvatartási rendjének meghatározásáról.
- a Nemzetiségi Önkormányzatok közötti Együttműködési Megállapodások felülvizsgálatáról


Zárt ülésen tárgyalja a testület a
- Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 2018. évi működési támogatásának felhasználásáról
- a mezőőr jogviszonyával kapcsolatos döntésről
- önkormányzati képviselőre vonatkozó tájékoztatóról

A címlapról ajánljuk